Oslo i solskinn, fokus på barcode og jernbanelinjene Trond Joelson.

Oslo, Akershus og Østfold

EBA, Oslo avdeling er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg og omfatter medlemmer i Oslo, Akershus og Østfold.

Avdelingens formål er på lokalplanet:

  • å ivareta og fremme felles bransjeinteresser og representere overfor omverden
  • synliggjøring av Næringens betydning for landets utvikling og verdiskapning
  • å arbeide for medlemmenes aktive innsats på høy faglig og etisk standard
  • nyskapende, og lønnsom bygg- og anleggsnæring

 

Besøksadresse:

Middelthunsgate 27, 0368 Oslo

 

Postadresse:

Postboks 5485 Majorstuen,
0305 Oslo