Atlanterhavsveien oversiktsbilde

EBA Møre og Romsdal

EBA, Møre og Romsdal er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg. I tillegg til å være ett faglig og sosialt møtested for medlemmene i Møre og Romsdal arbeider foreningen for å 

  • Være bindeledd mellom EBAs sentraladministrasjon og medlemmene
  • Arrangere lokale medlemsmøter
  • Være teknisk arrangør av kurs/gi informasjon lokalt om kurs som er tilgjengelige
  • Gi faglig bistand
  • Holde seg orientert om aktuelle lokalpolitiske forhold for bransjen

Besøksadresse: 

Notenesgata 1, 6002 Ålesund