Bilde av bryggen i Trondheim

EBA Trøndelag

EBA Trøndelag er regionforeningen for entreprenører i Trøndelag. EBA Trøndelag har 31 medlemsbedrifter. Medlemmene spenner fra landets største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

  • Å ivareta og fremme felles bransjeinteresser og representere overfor omverden
  • Synliggjøring av Næringens betydning for landets utvikling og verdiskapning
  • Å arbeide for medlemmenes aktive innsats på høy faglig og etisk standard
  • Nyskapende, og lønnsom bygg- og anleggsnæring

Hornebergvegen 12, 7038 TRONDHEIM