Bilde av Tromsø og Nordlandsbroen

EBA Nord-Norge

EBA Nord-Norge er regionforeningen for entreprenører i Nordland, Troms og Finnmark. EBA Nord-Norge har 94 medlemsbedrifter. Medlemmene spenner fra landets største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

  • Ivareta og fremme felles bransjeinteresser og representere overfor myndigheter, forvaltning og øvrig samfunnsliv
  • Synliggjøre av bygg- og anleggsnæringens betydning for landsdelens utvikling og verdiskapning
  • Arbeide for medlemmenes aktive innsats på høy faglig og etisk standard
  • Være en aktiv bidragsyter for nyskaping og lønnsomhet bygg- og anleggsnæringen i regionen
  • Bidra aktivt til rekruttering av nye unge fagarbeidere og ingeniører til næringen

Besøksadresse:

Bankgata 9-11, 3. etasje
9008 TROMSØ

Postadresse:

Postboks 448, 9255 TROMSØ