Vågen i Stavanger i solskinn fra luften.

EBA Rogaland

EBA Rogaland er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg og omfatter medlemmer i Rogaland.

Avdelingens formål er:

  • å ivareta og fremme felles bransjeinteresser og representere overfor omverden 
  • synliggjøring av Næringens betydning for landets utvikling og verdiskapning
  • å arbeide for medlemmenes aktive innsats på høy faglig og etisk standard
  • nyskapende, og lønnsom bygg- og anleggsnæring

Postadresse:
Postboks 48
4068 Stavanger

 

Besøksadresse:
Vassbotnen 23
4033 Stavanger