NBUs Medlemmer

Amundsen Diving
Dykkerteknikk AS
IMC Diving - FM Gruppen
EB Marine Dykkerfirma AS
Fagdykk AS
Falck Dykkertjeneste AS
Høgskulen på Vestlandet, Dykkarutdanningen
Lundsett & Walle Dykkerservice AS
Norsk Yrkesdykkerskole
Sjøentreprenøren AS
Skanska Norge AS