Mesterbrev

Mesterbrevutdanningen er en utdanning for håndverkere som ønsker å starte egen bedrift - eller som ønsker en faglig ledende stilling i bedriften. Utdanningen gir kompetanse om etablering og ledelse.

Mesterbrevutdanningen er en utdanning for håndverkere som ønsker å starte egen bedrift - eller som ønsker en faglig ledende stilling i bedriften. Utdanningen gir kompetanse om etablering og ledelse.

 Ordningen bidrar til å sikre etablering av sunne bedrifter, sikre status og styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene. Ikke minst bidrar den til at forbrukernes interesser blir ivaretatt.

Krav for å starte utdanningen
For å starte mesterutdanningen kreves det svennebrev i det faget det skal tas mesterutdanning i. Før kursstart i yrkesteori kreves ett års praksis i faget etter avlagt svenneprøve.

Mesterbrevutdanningen tas som kveldskurs eller via internett. Utdanningen gis av Folkeuniversitetets avdelinger over hele landet. Mesterbrev kan i noen tilfeller også oppnås gjennom toårig teknisk fagskole.

På grunnlag av realkompetanse (annen utdanning og arbeidspraksis) kan det gis fritak for  hele eller deler av mesterutdanningen. Det er eget søknadsskjema for realkompetanse.

Kravene for å få tildelt mesterbrev og bli mester er at man:

  • Er myndig og bosatt i Norge
  • Har fag- eller svennebrev i et mesterfag
  • Har 2 års praksis i faget
  • Har bestått eksamenene i mesterutdanningen 

Er dette oppfylt, kan man søke Mesterbrevnemnda om å bli tildelt mesterbrev. Det gjøres på fastlagt søknadsskjema og etter å ha betalt behandlingsgebyr kr. 420.- til Mesterbrev.