Gratis bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud for bygge - og anleggsnæringen

Publisert

Det er blitt opprettet en rekke gratis studietilbud som er rettet mot spesifikke bransjer og målgrupper

Tilbudene er laget av arbeidslivet, for arbeidslivet, og sikter på å tilby kurs og utdanninger som er utviklet spesielt for den kompetansen arbeidslivet trenger. Kursene er gratis og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Målet med bransjeprogrammene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Nyheter

Her kan du lese om utdanninger som er nye i bransjeprogrammene