Konfliktreduserende tiltak i store kontrakter

Statens vegvesen og EBA er blitt enige om konkrete tiltak for å redusere konfliktnivået i store anleggskontrakter.