Kartlegging av mangfold i bygge- og anleggsnæringen

Rapporten er utarbeidet av Seema AS på bestilling fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)