Standardisering og balanserte kontrakter

EBA forhandler alle juridiske og tekniske standardkontrakter innenfor bygg og anlegg på vegne av entreprenørene. Standardkontrakter sikrer forutsigbarhet og balansert regulering av risiko.

Standardkontrakter sikrer forutsigbarhet og balansert regulering av risiko. Dette er avgjørende for å kunne kalkulere risiko og begrense tap og konflikter ved gjennomføring av prosjekt.  Sentrale forhandlinger de siste årene har vært NS 8407 (totalentreprise) og før dette NS 8405 (utførelsesentreprise). Pågående forhandlinger er blant annet ny standard for store kontrakter, nye forbrukerblanketter og standard ytelsesbeskrivelse for arkitekter og rådgivere.

Det er videre besluttet å standardisere standard for samspillsentreprise og alliansekontrakter. Det er også besluttet revisjon av rådgiverstandardene NS 8401 og NS8402 i tillegg til revisjon av NS 8405 og NS 8407 med tilhørende underentreprisestandarder. 

EBA arbeider for at standardkontraktene blir brukt uten andre avvik enn det som er nødvendig på grunn av særlige forhold ved det enkelte prosjekt. Det har i lang tid vært problemer med at oppdragsgivere endrer på risikofordelingen i standardkontraktene og overfører urimelig og ukalkulerbar risiko til entreprenørene.

EBA har faste kontaktutvalg med de største oppdragsgiverne og har de siste årene hatt direkte kontakt med over 100 statlige, fylkeskommunale og kommunale oppdragsgivere for å fjerne urimelig risiko fra kontraktene. Arbeidet utføres løpende etter kontakt og tips fra medlemsbedriftene.