EBA

Innhold

Merverdi og skatt

EBA arbeider for å finne ordninger som gir gode skatte- og avgiftsløsninger.

Et sentralt tiltak er innføring av momskompensasjonsordning som sikrer like vilkår for offentlige og private aktører.

Andre problemstillinger er gjeninnføring av momsregistering av arbeidsfellesskap, en problemstilling som er blitt veldig aktualisert på grunn av store prosjekter som en bedrift ikke kan løfte alene, samt ordninger som sikrer at utbygger får refundert mva på offentlig infrastruktur.

EBA har utarbeidet en egen bok om mva og entreprenørvirksomhet som medlemsbedriftene vil få tilgang til ved henvendelse til EBA.