Byggekostnader og kvalitet

Hyppige endringer i regelverk er en utfordring for bransjen med konsekvenser for produksjon og byggekostnader. For høye byggekostnader fører til at det blir for dyrt å bygge. EBA er en pådriver for at myndighetene vektlegger at byggekostnadene må være på et fornuftig nivå.

EBA arbeider i samarbeid med myndighetene for å belyse kostnadsdrivere og elementer i regelverket som kan endres. Det er etablert et samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) om utvikling av et indeksbygg for måling av kostnadseffekter av nye regler før de eventuelt innføres. Videre arbeider vi for å få til en økt klarhet og forutsigbarhet i sentralt regelverk med forskrifter og veiledere. Arbeidet skjer gjennom EBAs utvalg for byggekostnader og kvalitet.

Ansatte EBA
  • Marianne Åvik Bråten
  • Fagsjef Bygg og Bolig
Ansatte EBA
  • Torild Engh
  • Advokat
Ansatte EBA
  • Snorre Fuhr
  • Advokat, leder Juridisk avdeling