Bolig og infrastruktur

EBA tar ansvar som en aktiv part i næringen, fra initiering og planlegging til gjennomføring av bærekraftig boligbygging, infrastruktur og utvikling av lokalsamfunn.

Politikere og myndigheter sentralt og lokalt har ansvaret for regelverk, rammebetingelser, reguleringer og bestillinger. Det er stor vilje til samarbeid med næringen ved utformingen av regelverket knyttet til bygg og bolig, transport og arealplanlegging. Hensiktsmessig planlegging og lokalisering av bo- og arbeidsmiljøer kan være med på å begrense klimagassutslippene. Den viktigste forventningen til politikere og myndigheter ligger i utformingen av rammebetingelser som sikrer en stabil og forutsigbar investering i fremtidens boligbygg.

FNs bærekraftsmål gir en felles arbeidsplan som skal nås innen år 2030. Den består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse tre som avgjør om noe er bærekraftig. EBA jobber målrettet innen de 3 dimensjonene for at bransjen skal være mest mulig bærekraftig.

EBAs mål er at byggenæringen sammen med myndighetene skal være en næring som danner grunnlaget for attraktive bomiljø, miljøvennlige valg og bærekraftig utvikling.

Næringen jobber med mange ulike initiativer innenfor det digitale veikartet. Det er ulik kompetanse og satsing på den digitale fremtiden i bedriftene. Det er derfor viktig at næringen samarbeider og deler erfaringer med hverandre. Dette vil styrke næringen, gi oss bedre prosjekter med mindre feil og et bedre klimaavtrykk.

For å lykkes må vi ha en omforent fremtidsrettet strategi. Da vil vi få en næring som ligger i forkant og leverer gode byggeprosjekter med fornøyde kunder.

  • Marianne Åvik Bråten
  • Fagsjef Bygg og Bolig