Vellykket toppledersamling om sikkerhet i bransjen

Foto: EBA

Møterommet var fullt da Samarbeid for Sikkerhet i Bygg- og Anlegg (SfS BA) arrangerte sin aller første toppledersamling onsdag 17. januar på Næringslivets Hus

Det er første gang topplederne i verdikjeden møtes på denne måten for å drøfte sikkerhetsutfordringene i næringen.  Konferansen ble ledet av konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i SKANSKA,  Audun Brandt Lågøyr. 

Daglig leder i SfS BA, Lene Jønsson var storfornøyd med samlingen.

- Det er veldig fint å se hvordan topplederne i hele verdikjeden prioriterer sikkerhet høyt ved å stille så sterkt her i dag, sier Jønsson.  – Vi er veldig fornøyde med både oppmøte, kvaliteten på dialogen og marsjordrene som kom frem i dagens konferanse. Dette vil vi vurdere å gjøre til en årlig seanse all den tid sikkerhetsutfordringene i næringen fortsatt er så sterkt til stede.

Styreleder i SfS BA Kenneth Kennedy åpnet arrangementet med å konstatere at samarbeidsorganisasjonen er det eneste sted hvor hele verdikjeden er samlet.  Han pekte videre på at hensikten med arrangementet er å gi kraft til arbeidet gjennom at ledere i verdikjeden samles og har en dialog om hvordan man skal komme videre i sikkerhetsarbeidet.  Næringen ligger høyt på statistikken og ulykkestallet må ned.  Visjonen til SfS BA er en skadefri næring og strategien er å få til dette gjennom samarbeid.

Lene Jønsson pekte i sitt innlegg på at sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.  Videre la hun vekt på at det må tenkes nytt og at samarbeid og dialog er løsningen for å komme videre.  Hun har et ønske om at vi gjennom samarbeidet kan skape en virkelig gjennomgående samfunnsendring tilsvarende resultatet av innføringen av røykeloven.

Spesialrådgiver i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås berømmet SfS BAs arbeid med sikkerhet så langt og kom med en rekke konkrete ønsker til en næring som utgjør så mye som 30% av alle dødsulykker i Arbeidstilsynets område.

Fra scenen kunne forsamlingen også høre vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, direktør for Statsbygg Harald Nikolaisen, konsernsjef i Skanska Stein Ivar Hellestad, konsernsjef i Veidekke Jimmy Bengtsson og administrerende direktør i Norconsult Egil Hogna dele sine erfaringer og drøfte løsningsforslag i panelsamtalen. 

Etter en runde med diskusjon i salen ga til slutt tre toppledere sine respektive "marsjordre" fra scenen.  Konserndirektør Nett i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim pekte på ledelse, kultur og læring.  Administrerende direktør i Cowi, Birgit Farstad mante til å ha sikkerhet høyt på agendaen, ledere som viktige pådrivere og muligheten ansatte skal ha til å stoppe en aktivitet som oppleves farlig.  Head of NCC Industry, Grete Aspelund pekte på behovet for standardisering av nye løsninger, fokus på rollemodellene i virksomhetene og betydningen av å skape kultur for sikkerhet gjennom konkret handling hver dag.

EBA arrangerer HMS-konferansen 2024 den 6.-7. november.

Les mer og se bilder fra samlingen her