Samspillsveileder

EBA har i dag lansert en ny samspillsveileder.

Denne veilederen består av en forklaring på hva samspill er, grunnprinsippene, hvorfor det kan være fordelaktig og utfordringene med samspill. Veilederen er ment som et hjelpemiddel for vurderingen av om samspill bør velges som gjennomføringsmodell for et prosjekt, og beskriver hvordan man kan gå frem når man ønsker å gjennomføre et slikt prosjekt.

Til veilederen er det utarbeidet et eksempel på samspillsavtale.