Nye krav i arbeidsmiljølovgivingen

Fra nyttår er det flere endringer i arbeidsmiljøregelverket. EBA har oversikt over endringene og tilbyr kurs om flere av disse.

Nye krav til verneombud og AMU

Det er endringene i Arbeidsmiljølovens § 6-1 valg av verneombud og § 7-1 vedrørende plikt til å etablere AMU (Arbeidsmiljøutvalg). Tidligere kunne bedrifter med færre enn 10 ansatte skriftlig avtale at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Disse kravene er nå skjerpet slik at man må være færre enn 5 ansatte for å avtale annen ordning enn verneombud.

Tidligere var det et krav at bedriften skal ha AMU ved 50 ansatte eller mer. Nå er dette strammet inn til å gjelde fra 30 ansatte eller mer.

Verneombudets oppgaver endres

Det er også gjort noen justeringer i verneombudets oppgaver, slik at verneombudet også skal ivareta interessene til innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som har nær tilknytning til virksomheten.  Det er også tydeliggjort i regelverket at verneombudet skal se til at det psykososiale arbeidsmiljøet til arbeidstaker er ivaretatt. 

Øvrige endringer

Det er flere endringer som har trådt i kraft fra 1. januar.  Se Arbeidstilsynet.no for fullstendig informasjon. Dette er noen av de andre endringene:

  • Tydeligere hvem som regnes som arbeidstakere
  • Arbeidsgivers plikter i konsern utvides
  • Utvidet drøftingsplikt
  • Nye krav til offentlige kontrakter
  • Strengere språkkrav på bygge- og anleggsplasser
  • Adgang til dispensasjon for bruk av ikke-godkjent løfteutstyr til personløft avvikles

EBA tilbyr kurs på en rekke av disse områdene

Lovpålagt HMS opplæring for verneombud og AMU medlemmer

Det er krav om at verneombud og medlemmer i AMU skal gjennomføre en 40-timers grunnopplæring HMS (40-timers kurset).  Opplæringen skal være bransjespesifikk.  EBA tilbyr bransjerettet HMS opplæring for verneombud og AMU medlemmer.  Kurset er egnet for alle bransjer i næringen og tilfredsstiller både kravene i lovverket og kravene i tariffavtalen for denne opplæringen. 

Kurset Grunnopplæring HMS 40 timer er en blanding av e-læring  og samling.  Samlingene går over 2 + 2 dager. 

Oppstart av kurset er 19. mars, Scandic Asker

Les mer og meld deg på her: Grunnopplæring HMS 40 timer

Annen relevant HMS opplæring

EBA tilbyr også disse HMS kursene: