Farlige mønstre

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg har lansert sikkerhetskurset Farlige mønstre.

Mange har gjennomført kurset Prosjekt Fareblind, som handler om de store farene og livreddende regler knyttet til disse.  Farlige mønstre handler om resten av de viktige innsatsfaktorene for en sikker adferd på en bygge- og anleggsplass.

Meningen er at Farlige mønstre skal erstatte de mange PSIene/sikkerhetsgjennomgangene man i dag må gjennom for å få tilgang til en byggeplass.  

Gjennom kurset skal du trene på å se farlige mønstre i omgivelsene rundt deg, men også i dine rutiner, holdninger og vaner.

At en svevende container kan være farlig er lett å se, men hva med en hammer som ligger usikret i høyden? ... eller en strømkabel som kan spenne bein?

Gravemaskinen er lett å se. Men ser vi kollegaen som er ukonsentrert? Og ser vi at den bratte skråningen burde vært sikret?

Kurset er delt inn i 4 moduler:

  • På meg, som handler om verneutstyr etc
  • Med meg, som blant annet handler om holdninger
  • Rundt meg, som handler om omgivelsene mine
  • Jobben min, som blant annet handler om risikovurderinger, RHU og kompetanse

- Dette kurset har vi jobbet med i lang tid, og vi er veldig glade for at kurset endelig kan lanseres, sier Lene Jønsson, daglig leder i SfS BA. 

- Vi har tatt utgangspunkt i PSIene/sikkerhetsgjennomgangene til de største entreprenørene.   Disse omhandler jo – naturlig nok – stort sett de samme tingene. 

I Farlige mønstre, har vi systematisert dette i 4 moduler.  Vi er veldig fornøyde med begrepet Farlige mønstre; det er intuitivt, på samme måte som Farebind, og vi tror at begge disse begrepene hjelper oss til å være mer oppmerksomme i hverdagen. 

Vi jobber også med å utvikle og utarbeide tilleggsmateriell som skal bidra til å forsterke budskapet i kurset. Vi kommer tilbake til dette, men håper at prosjektene vil ta dette i bruk og på den måten minne alle på budskapet i kurset om at vi må være oppmerksomme på farlige mønstre.

Det er et par alternative modeller for påmelding:

  1. Kurset er gratis, men man kan “kjøpe” 1 eller flere lisenser.  Da blir foretaket eier av lisensene, og det er enklere å se hvem som har gjennomført kurset.  Hvis man for eksempel kjøper bare en lisens, og man skal ta kurset selv, er det viktig å huke av for “vil du melde på deg selv”  for at kurset skal dukke opp under mine kurs.   Hvis man ikke skal ta kurset selv, men kjøper for å dele ut til andre i bedriften, trenger man ikke melde på seg selv. Kurset ligger her: SfS kursoversikt – Munio LMS
  2. Man kan også registrere seg direkte på kurset med denne lenken  Farlige mønstre.

Vi ser svært positivt på at bransjen nå får en felles og kvalitetssikret generell HMS- introduksjon. Fremover vil alle som skal jobbe på Backes byggeplasser måtte gjennomgå bransjekursene «Prosjekt Fareblind» og «Farlige mønstre» i tillegg til den prosjektspesifikke introduksjonen vi gir dem der de skal jobbe. Vi håper og tror «Farlige mønstre» vil sikre en enda bedre forståelse og etterlevelse av HMS- regler og rutiner blant ansatte i bygg- og anlegg.

Kristin Wold Jenssen, HMS sjef i Backe Entreprenør AS