EBA og Boligprodusentenes Forening vurderer sammenslåing

Medlemsbedrifter i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Boligprodusentens Forening har tatt initiativ til en prosess for å vurdere og utrede en mulig sammenslåing av de to foreningene.

Styrene i de to foreningene har besluttet å utrede muligheter og konsekvenser ved en eventuell sammenslåing. Den prosessen er i gang, men ingen vedtak er fattet.

For ytterligere informasjon kontakt:  

Jimmy Bengtsson, styreleder EBA. Mob: +47 984 70 000

Benth Eik, styreleder Boligprodusentenes Forening Mob: 995 70 994

  • Jimmy Bengtsson
  • (Styreleder) Veidekke ASA