Byggenæringens Klimapris 2024

Juryleder Hanne Rønneberg og styreleder Audun Lågøyr i EBAO. Foto: Svanhild Blakstad

Med 250.000 kroner til vinneren skal «Byggenæringens klimapris» lokke frem de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk.

Det er EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) som står bak «Byggenæringens klimapris», som i år deles ut for fjerde gang.

– Prisen er allerede godt etablert, og bidrar til å synliggjøre innovative løsninger og bidrar til at disse tas i bruk i flere bedrifter. Det skjer mye spennende i vår næring og denne prisen løfter frem en del av det som skjer klimaområdet og gir det fortjent ære. Slik tjener prisen sin hensikt, og den er attraktiv å vinne, sier styreleder i EBAO, Audun Lågøyr, i en pressemelding.

Med 250.000 kroner til vinneren er prisen blant de største i sitt slag, og arrangøren legger opp til en lav terskel for å søke. De håper at interessen for prisen også i år vil være stor, og kandidater fra hele landet og fra hele verdikjeden kan søke.

EBAO mottar søknader fra nå og frem til 27. september. Da vil en jury, under ledelse av Hanne Rønneberg ved SINTEF, vurdere kandidatene og kalle inn de mest aktuelle til intervju.

– På dette området er det en rivende utvikling. Vi håper på rekord i antall søknader. Rådgivere, forskningsmiljøer, utviklere, entreprenører, leverandører og håndverkere, alle er velkomne, så lenge de har en løsning eller et produkt som kan bidra til å redusere næringens klimaavtrykk, sier Rønneberg i meldingen. Hun gleder seg til å lede juryen også i år.

– Vi har sett så mange gode søknader de tre gangene prisen har vært delt ut tidligere, dette er en næring som virkelig ønsker å løse klimautfordringene, og jobber målrettet og engasjert. Det gjør oss som sitter i juryen stolte, sier hun.

Eneste avgrensing kriteriene for prisen setter er at offentlige byggherrer ikke kan søke. Løsninger eller produkter som er tatt i bruk på offentlige byggeprosjekter, kan imidlertid være kandidater. Det vil bli nominert tre til fem kandidater.

– I tillegg til å vise målbare klimakutt må søknaden inneholde en beskrivelse av innovasjonsgraden og hvordan løsningen er delt i næringen, sier Rønneberg.

Med seg i juryen har hun vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, klimadirektør i Oslo kommune Heidi Sørensen, professor ved NTNU Amund Bruland, administrerende direktør i Bane Nor Eiendom Jon Erik Lunøe, sjefredaktør i Byggeindustrien, Arve Brekkhus, mastergradstudent ved universitetet på Ås, Maja Raz Karterud og direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede. Sistnevnte fungerer som sekretær og står for de praktiske forberedelsene, svarer på spørsmål og tar imot søknader.

– Vinneren blir offentliggjort på et arrangement i tilknytning til Byggenæringens Klimakonferanse 28. november. Her inviteres også beslutningstakere og sentrale aktører utenfor byggenæringen, slik at vi kan få bred oppmerksomhet om de spennende løsningene fra finalistene i konkurransen. Vi må bli enda flinkere til å vise fram alt det gode klimaarbeidet i næringen, sier Lågøyr.