Webinar: Håndtering av Bitumen – Safe Handling of Bitumen 28.2

Eurobitume - den europeiske foreningen for bitumen produsenter - sammen med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg og Nynas inviterer til webinar om sikker håndtering av bitumen

Målgruppen er entreprenører som håndterer bitumen, det vil si alle de som arbeider på en asfaltfabrikk, de som arbeider med HMS og ledere på ulike nivåer.

Her vil du få faglig påfyll og råd når det gjelder faremomenter ved håndtering av bitumen som f.eks. bitumen og kontakt med vann, H2S, brann, høy temperatur, m.m. og hvilke hjelpemidler som finnes.

Seminaret vil bli holdt på engelsk. Det vil bli anledning å stille spørsmål på norsk.

Tid: 28. februar 2023, kl. 13.00-14.00.  Lenke til webinaret vil sendes ut til påmeldte deltakere dagen før.

Påmelding webinar

 28. februar 2023, kl. 13.00-14.00

Lenke til webinaret sendes ut til påmeldte deltakere dagen i forveien