Hvordan når vi målet om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser?

Workshop 13. mars 2023 11.00 - 14.00 på NHO Næringslivets Hus i Middelthuns gate 27, Oslo

Siden 2019 har Oslo kommune hatt krav om fossilfrie og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i egne prosjekter. Fra 2025 skjerpes klimakravene ved at det kun skal benyttes utslippsfrie anleggsmaskiner, og utslippsfri og biogassdrevet transport til byggeplassene. En rekke andre aktører , som nabokommuner, har også ambisiøse klimamål og ønsker utslippsfrie løsninger.

Skal vi komme i mål med utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, må byggherrer og leve-randører finne løsninger sammen. Derfor inviterer Oslo kommune i samarbeid med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold og Grønn Byggallianse til workshop/markedsdialog med bygge- og anleggsbedrifter.

Vi må samarbeide for å nå målet om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Sammen skal vi kartlegge barrierer, utfordringer og muligheter på veien mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, og se på hvordan vi i felleskap kan finne løsninger. Vi trenger dine innspill og erfaringer!

  • Det blir dialog med ansvarlig byråd for klimakrav i anskaffelser i Oslo, finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).
  • Du møter entreprenører og leverandører med erfaring fra utslippsfrie løsninger.
  • Nettselskap Elvia og leverandører av energiløsninger stiller for å diskutere nettkapasitet og midlertidige løsninger for strøm til utslippsfrie maskiner.
  • Diskusjoner om hvordan vi i praksis kan redusere risiko og samarbeide for å øke tempo for klimaløsningene.

Hvem er workshopen for?

Denne workshopen er først og fremst for entreprenører som jobber med bygge- og an-leggsoppdrag for Oslo kommune og nabokommuner, og som har noe erfaring med fossil-frie eller utslippsfrie løsninger. Workshopen passer også for som energileverandører, maskin – og utstyrsleverandører, rådgivere, bransjeorganisasjoner, offentlige og private oppdragsgivere og andre som har erfaringer med utslippsfri bygge- og anleggsdrift.