23.000 påmeldte deltakere til heldigitalt Ung i Bygg og Anlegg

Aldri før har rekrutteringskampanjen nådd ut til så mange ungdomsskoleelever over hele landet: 23.403 elever, lærere og rådgivere meldte seg de digitale arrangementene høsten 2022, mens de digitale kampanjene er sett av hundretusener på sosiale medier.

Prosjektet ble i 2022 gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen, Nye Veier, Oslobygg KF, Bane NOR, KIS, DiBK, Konnekt, Byggopp og EBA med medlemsbedrifter.

Vi er i gang med planlegging av UBA 2023 / 2024. Ta kontakt dersom du ønsker å delta! 

Ung i Bygg og Anlegg

Her kan du se opptak av Ung i Bygg og Anlegg 2022

Jonis Josef besøker Fornebubanen

Ung i Bygg og Anlegg er et arrangement som passer for alle - ikke bare for dem som allerede har bestemt seg for å velge yrkesfag.

Alle ungdomsskoleelever i hele Norge er velkomne til å delta på arrangementet. 

UBA på kino

Usikker på hva du skal velge?  Husk søknadsfristen 1.mars!

Ung i Bygg og Anlegg

Ung i Bygg og Anlegg har egen hjemmeside: www.ungebygger.no