Puster lettet ut over revidert, men holder pusten for fremtiden.

Foto: Byggeindustrien

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. EBA er lettet over at regjeringen foreslår å kompensere for kostnadsøkninger innen både bygg og anlegg, men er fortsatt bekymret for at bremsen i store bygge- og infrastrukturprosjekter gjør at mange vil ende opp arbeidsløse.

– Hvis ikke regjeringen hadde kompensert for kostnadsveksten i revidert nasjonalbudsjett ville de bidratt til å forsterke de mørke skyene som henger over byggebransjen akkurat nå, sier Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i EBA. – Derfor er vi fornøyde med det vi så langt kan se fra budsjettet regjeringen la frem i dag.

– Når Regjeringen nå får på plass 1,2 milliarder til riksveiene, blir det mulig å gjennomføre det drifts- og vedlikeholdsarbeidet som er planlagt, fortsetter Holmås. – Det skal regjeringen ha ros for.

– Samtidig ser vi ingen grep som tar på alvor den den kraftige nedgangen vi ser i både boligbygging og på samferdselssiden. Arbeidsløsheten i byggebransjen kommer til å stige i tiden som kommer, påpeker han. –Lyspunkter er imidlertid støtten til energieffektivisering og nye utleieboliger.

– Hvis det er noe tidspunkt man skal sette i gang offentlige bygg-, rehabiliterings- og anleggsprosjekter så er det nå, når pilene peker nedover. Dessverre gir årets forslag til revidert nasjonalbudsjett ingen pekepinn for om vi i året som kommer kan forvente start på viktige statlige og kommunale prosjekter. Disse trengs for å kunne ta i bruk den ledige kapasiteten som er i ferd med å oppstå i bransjen, fortsetter Holmås. - Byggebransjen trenger dyktige fagarbeidere til å bygge Norge bedre i årene som kommer. Frykten er at vi mister dem og går glipp av viktig kompetanse om de først mister jobben.

Forventninger til neste års statsbudsjett.

EBA har forventninger til at regjeringen i neste års statsbudsjett igangsetter flere samfunnsnyttige bygge- og samferdselsprosjekter for å holde aktiviteten i gang.

Entreprenørforeningen oppfordrer regjerningen til å sikre igangsettelse av flere byggeprosjekter i neste års statsbudsjett, blant annet de fire store prosjektene som ligger klare hos Statens vegvesen:

  • E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner. 
  • E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder. 
  • E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder. 
  • E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder.

- Rammene til kommuner og fylkeskommuner må styrkes ytterligere i tiden fremover. Det er et stort behov for både vedlikehold og nyinvesteringer i kommune-Norge. Om ikke kommunene får nok penger er det på disse områdene de er tvunget til å kutte, avslutter Holmås.