PRIME - prosjektintegrert mekling

Prosjektintegrert mekling – PRIME – har vært benyttet i større bygg- og anleggsprosjekter i mange år, særlig innenfor samferdselssektoren, men også ved oppføring av store og kompliserte bygg. Interessen for PRIME er økende.

PRIME - prosjektintegrert mekling

Klikk her for påmelding og program

Seminaret vil gi innsikt og kunnskap om denne måten å redusere konfliktnivået mellom partene og legge forholdene til rette for et best mulig og konstruktivt samarbeid.

Hovedelementer

 • erfaringer med PRIME fra konkrete prosjekter – hva sier brukerne
 • praktisk bruk av PRIME – hva er effekten
 • grensesnittet mot andre tvisteløsningsordninger som ekspert og oppmann
  hvilke kontraktsforhold egner PRIME seg for
 • kostnadene ved PRIME
 • hovedelementer i PRIME-arbeidet
 • forutsetninger for vellykket PRIME

Seminaret har fokus på praktisk bruk av PRIME med utstrakt deltakelse fra bruker-paneler. Noen av de med mest erfaring fra PRIME vil dele sine erfaringer, både som byggherrer og entreprenører – og som hyppige deltakere i PRIME team.

Seminaret er utviklet av

 • Knut Kaasen
 • Harald S. Kobbe
 • Arne Engesæth
 • Herman Bruserud
 • Morten Tveten