Nye regler for moms på omtvistede krav

Gikk du glipp av webinaret EBA arrangerte for medlemsbedriftene om nye regler for moms på omtvistede krav fra 1.1.2023? Her finnes opptak av streamingen.

Det er nye regler for mva på omtvistede krav fra 1. januar 2023. Det betyr at entreprenørbedrifter ikke lenger er pliktig å betale merverdiavgift på omtvistede krav i byggefasen, uten at kravet er avklart. Entreprenørene vil ikke lenger måtte binde opp likvide midler i merverdiavgift på omtvistede krav.

Regelendringene er et resultat av et langsiktig politisk arbeid fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). 

Webinaret fra 10.1.23 adresserer hva lovendringen betyr for entreprenørbedriftene.