Lanseringswebinar 16.juni: SfS BAs løfteveileder

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) et gratis lanseringswebinar 16. juni

Lanseringswebinar SfS BAs løfteveileder

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) arrangerer et gratis lanseringswebinar 16. juni kl 0900 – 1030

Det løftes mye i alle type byggeprosjekter, og løft er en risikofylt oppgave.  Derfor har SfS BA jobbet med å lage en digital veileder for sikre løfteoperasjoner (en nettside, med råd, tips og ulike verktøy).  I forbindelse med lanseringen av siden, arrangerer Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) et gratis lanseringswebinar 16. juni kl 0900 – 1030.

Agenda:

  • Velkommen v/Lene Jønsson
  • KTF-standarden. Hvordan henger denne sammen med Løfteveilederen v/Hermod Pettersen, styreleder i Kranteknisk Forening
  • Løfteveilederen – en demonstrasjon v/Jan Ove Rognstad, Senior HMS rådgiver, Veidekke ASA
  • Erfaringer fra Regjeringskvartalet og bruk av løfteveilederens metodikk – effekten av å gjøre det vi skal og bør v/Endre Fugslet, Maskinkontroll
  • Avslutning