Lansering av gratis LCA-verktøy for norsk byggenæring

Gikk du glipp av lanseringen? Da kan du se opptak av presentasjonene her.

Opptak fra lansering 1. mars

1.mars inviterte EBA og Grønn Byggallianse til demonstrasjon og test av det nye verktøyet.

Her kan du se opptak fra webinaret

EBA har med bistand fra SINTEF, Grønn Byggallianse (GBA) og BUILD ved Aalborg Universitet, Danmark utviklet den første norske versjonen av det danske LCAbyg-verktøyet.

LCAbyg-verktøyet ble lansert i 2015 av BUILD, Institutt for bygg, by og miljø ved Aalborg universitet for den danske byggenæringen.

Den norske versjonen av det danske LCAbyg-verktøyet (LCAbyg 2023) er tilpasset norske standarder, som NS 3451 (bygningsdelstabellen) og NS 3720 (Metode for klimagassberegninger for bygninger).

Den norske versjonen, kalt LCABYG-NOR, er et fritt tilgjengelig verktøy som kan brukes til å evaluere miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen til nye og eksisterende bygg. Ved å legge til generell informasjon om bygningen, bygnings- og konstruksjonsdeler, avfall, transport og energibruk, kan livssyklusens miljøprestasjon evalueres.

Verktøyet kan brukes til evaluering og dokumentasjon av bygningers miljøprestasjon i henhold til kravene til klimagassberegning i TEK 17, og BREEAM-NOR 6.0.

Medlemmene av GBA og EBA er nå invitert til å teste den første versjonen av LCAbyg-NOR som er en testversjon. Den mangler foreløpig et digitalt EPD bibliotek og BIM-integrasjon. Den endelige versjonen vil bli gjort tilgjengelig for et bredere publikum før sommeren hvor det er planlagt digitalt EPD-bibliotek og vi ser på muligheten for å få til integrasjon med BIM.