Kurs i LCAbyg-NOR, et verktøy for klimagassberegninger

EBA avholder kurs i LCAbyg-NOR verktøyet for å gjøre brukere trygg i den praktiske bruken av det nyutviklede verktøyet.

EBA har utviklet et LCA-beregningsverktøy for å gjøre klimagassberegninger i byggeprosjekter. Verktøyet er gratis, og er basert på det danske verktøyet LCAbyg, som allerede er etablert i Danmark med mange brukere. Den norske versjonen, kalt LCAbyg-NOR, er tilpasset norske standarder, som NS 3451 og NS 3720.

LCAbyg-NOR kan brukes til å evaluere miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen til nye og rehabiliterte bygninger. Verktøyet kan brukes til å utarbeide dokumentasjon i henhold til kravet til klimagassberegning i TEK17, og til å oppnå poeng for klimagassberegninger for materialbruk i BREEAM-NOR 6.0.EBA har tidligere hatt blant annet et lanseringswebinar (se opptak her - lenke til video, og vil utover høsten holde to to-timers kurs. Kurset vil ha gjennomgang av praktiske eksempler, hvor deltakerne får mulighet til å stille spørsmål. Formålet med kurset er å gjøre brukeren trygg i den praktiske bruken, herunder å etablere sin egen bygningsmodell.

Kursholder: Mie Fuglseth fra Grønn Byggallianse