Søkertall for videregående opplæring skoleåret 2023–2024

Over halvparten av søkerne til videregående opplæring har yrkesfag som førsteønske. Blant dem er det flere jenter som nå velger elektro og datateknologi og industrifag.

  • 51 prosent av søkerne har yrkesfaglig utdanningsprogram som førsteønske.
  • Søkningen til yrkesfag har økt de siste årene i et flertall av fylkene. I Oslo har utviklingen gått i motsatt retning. Her søker kun 25 prosent yrkesfag. 
  • Flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene.
  • Helse- og oppvekstfag har størst nedgang i antall søkere, både til skole og læreplass. Det er 1 700 færre søkere til vg1 sammenlignet med i 2020.

200 000 søkere til skole- eller læreplass

Det er i år 204 000 ungdommer som søker videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrift. Det er 170 færre enn i fjor.

Søkere til offentlige skoler og læreplass
Trinn 2019 2020 2021 2022 2023
Vg1 74 115    74 530 73 512 74 496 74 816
Vg2 64 325 64 118 64 201 62 397 63 384
Vg3 47 280 46 423 47 517 46 453 45 524
Læreplass 20 392 20 738 21 601 20 853 20 305
Totalt 206 112 205 809 206 831 204 199 204 029

Litt over halvparten søker yrkesfag

51,2 prosent søker seg til et yrkesfaglig utdanningsprogram på vg1; en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra i fjor.

Studieforberedende er mest populært blant jentene; 57 prosent av jentene har et studieforberedende utdanningsprogram som førsteønske på vg1. Blant guttene er yrkesfaglig retning mest populært; over 59 prosent av guttene har et yrkesfaglig utdanningsprogram som førsteønske.

Les mer på utdanningsdirektoratet.no

  • Thomas Norland
  • Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen