Hvordan få flere boliger uten å bygge ned nye arealer?

Publisert

Norge har forpliktet seg til omfattende mål både for å bevare natur og redusere klimagassutslipp. Det krever at vi tenker nytt om hvor og hvordan vi bygger. Samtidig er det behov for rundt 30.000 nye boliger årlig og kostnadseffektive løsninger.

Treindustrien, EBA og NBBL inviterer til seminar:

Treindustrien, EBA og NBBL inviterer til seminar:

Ved å utvikle de byggene som allerede er bygget kan vi få flere nye boliger og samtidig oppgradere eksisterende bygg til å møte nye behov. I dette møtet ser vi på mulighetene ved påbygg i høyden. For å utløse potensialet er det nødvendig med samarbeid i verdikjeden i byggenæringen og at kommunene legger til rette for utvikling. 

Målgruppe: Alle aktører i byggenæringen (eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivende ingeniører, elementprodusenter, byggevareprodusenter osv.), boligbyggelag, kommunesektoren, politikere. 

 

1.   Velkommen v/Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien 

2.   Kommunenes behov. Samtale med Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune (Arbeiderpartiet)

3.   Et kinderegg av muligheter – hvordan påbygg i høyden kan løse både energieffektivisering, bedre universell utforming og flere boliger v/Tina Sletbak-Akerø, fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien 

4.   Boligbyggelagenes erfaringer fra påbyggs-prosjekter v/Christian-Marius Stryken, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL 

5.   Markedsmuligheter for entreprenørene v/Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør 

6.   Fra nye boliger til rehabilitering – fordeler ved å bygge med prefabrikerte løsninger. v/Hans Martin Andersen, direktør konstruksjon & produktutvikling i Are Treindustrier  

7.   Aktuelt påbyggsprosjekt v/Per Gunnar Nordløkken, teknisk sjef i Støren Treindustri  

8.   Innotre og WoodWorks! bygger i høyden. Metodikk for skalering - gjennom forprosjekt v/Knut Magnar Sandland i WoodWorks!

9.   Eiendomsutviklerens perspektiv på muligheter v/Knut O. Klokk, daglig leder i Sequoia 

10.  Panelsamtale – Hva er mulighetene og hva skal til for å få det til? Deltakere: 

  • Kjell Magne Brobakken, daglig leder i OBOS Prosjekt AS 
  • Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør 
  • James Stove Lorentzen, leder av Byutviklingsutvalget i Oslo (Høyre) 
  • Kathrine Kleveland, Stortingsrepresentant i Kommunalkomiteen (Senterpartiet) 

11.  Gruppesamtale ved bordene 

 

Seminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding innen 16. juni via denne lenken. 

 

Ansatte EBA
  • Marianne Åvik Bråten
  • Fagsjef Bygg og Bolig