Forsvarlig byggetid i lys av Byggetidsdommen - hva nå?

EBA og SfS BA inviterer til seminar om forsvarlig byggetid 1. februar kl 0830 - 1130 i NHO-bygget i Middelthunsgt 27 på Majorstuen i Oslo.

Påmelding seminar om forsvarlig byggetid

1. februar 2023, kl. 08.30–11.30

Påmeldingsfrist 30. januar

I seminaret vil vi presentere 3 nye veiledere knyttet til Byggherreforskriften og byggetid.

Vi ønsker å sette søkelys på relevante problemstillinger og inviterer til spørsmål og diskusjon underveis.

Agenda:

 • Velkommen v/møteleder Lene Jønsson, leder HMS opplæring EBA/daglig leder SfS BA
 • Innledning og bakgrunn v/Advokat Jan Olaf Dukan, EBA og Bærekraftsdirektør Tom Ivar Myhre, AS Backe
 • Byggetidsdommen – hva nå? v/ leder juridisk avdeling Gjertrud S. Helland og hovedtillitsvalgt og hovedverneombud Inge Ramsdal, Veidekke
 • Hvordan avsette tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse v/avdelingsdirektør prosjektsenteret Tanja Dugstad, Statsbygg
 • Forsvarlig byggetid: En forutsetning for seriøs prosjektvirksomhet v/2. nestleder Steinar Krogstad, LO
 • Vurdering og dokumentasjon av tilstrekkelig byggetid – Arbeidstilsynets tilsynsrolle v/Seniorrådgiver Asbjørn Braanaas, Avdeling for tilsyn, Arbeidstilsynet
 • Lansering av SfS BA veileder til Byggherreforskriften v/Bærekraftsdirektør Tom Ivar Myhre, Backe
 • Lansering av SfS BAs Veileder for beregning av forsvarlig byggetid v/ SfS BAs arbeidsgruppe
 • Fellesprosjekt mellom SVV og EBA: Bransjeomforent modell for byggetid i tunell v/Fagansvarlig tunnel og bergrom Stein Håvard Bjøru, Veidekke Entreprenør AS
 • Oppsummering —avsluttende spørsmål og diskusjon

  Det er registrering og lett frokostservering fra kl 0800. Det faglige programmet starter kl 0830 og avsluttes kl 1130. 
  Påmeldingsfrist 30. januar

Veileder for beregning av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid

Tilstrekkelig og forsvarlig fastsatt byggetid er en sentral forutsetning for gjennomføring av en sikker og kvalitetsmessig god gjennomføring av et prosjekt.

Ansatte EBA
 • Lene Jønsson
 • Fagleder HMS
Ansatte EBA
 • Elisabeth Gundersen
 • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs