Webinar: EU kommisjonens nye retningslinjer for samarbeid mellom konkurrenter

Konkurransemyndighetene i EU (EU Kommisjonen) har nylig revidert sine retningslinjer for samarbeid mellom konkurrenter. EBA arrangerer webinar for medlemmer som ønsker å vite mer.

Påmelding kun for EBAs medlemmer

Konkurransemyndighetene i EU (EU Kommisjonen) har nylig revidert sine retningslinjer for samarbeid mellom konkurrenter (såkalte "horisontale samarbeid"). Dette er retningslinjer som også anvendes av det norske Konkurransetilsynet, og de nye retningslinjene inneholder viktige endringer og tilføyelser av betydning for EBA og EBAs medlemmer.

Webinaret tar sikte på å belyse dette ved en gjennomgang av to sentrale temaer, nemlig prosjektsamarbeid og informasjonsutveksling:

  • Informasjonsutveksling: Konkurransemyndighetene har et generelt høyt fokus på utveksling av konkurransesensitiv informasjon, enten det skjer direkte mellom konkurrenter, gjennom bransjeforeninger, i mediene eller på andre måter. De reviderte retningslinjene inneholder noen generelle klargjøringer og presiseringer relatert til dette, inkludert når det gjelder anbefalte forholdsregler for å minimere risiko i tilfeller hvor det i noen grad er nødvendig å dele kommersielt sensitiv informasjon, for eksempel i forbindelse med et mulig bedriftserverv eller samarbeid. I tilknytning til samarbeid om felles tilbud gjelder fortsatt den generelle retningslinjen om at man bare må utveksle informasjon som er strengt nødvendig for å avklare om det er grunnlag for samarbeid, for å utforme tilbudet og for eventuelt å gjennomføre oppdraget, samt at det kan være nødvendig å begrense informasjonstilgangen internt.
  • Prosjektsamarbeid: De reviderte retningslinjene åpner i større grad for å samarbeide om felles tilbud enn de tidligere retningslinjene og Konkurransetilsynets veileder for prosjektsamarbeid. Særlig Konkurransetilsynets veileder er blitt forstått slik at det aldri er lov å samarbeide om felles tilbud hvis de samarbeidene foretakene kan gi separate tilbud. I tillegg har Konkurransetilsynet signalisert en ganske streng vurdering av kapasitets- og kompetansebegrensninger som grunnlag for et påstått behov for samarbeid. Etter de reviderte retningslinjene vil man kunne samarbeide om felles tilbud dersom man kan godtgjøre at samarbeidet gjør partene i stand til å gi et mer konkurransedyktig tilbud og er nødvendig for å få til dette.

Om foredragsholderne:

"Siri Teigum og Eivind Sæveraas er advokater i Thommessen og jobber begge primært med konkurranserett, noe de har gjort i hhv. nærmere 30 og 25 år. I Thommessen arbeider de med rådgivning og annen bistand i alle typer konkurransesaker for næringslivsaktører i en rekke bransjer, inkludert bygg- og anleggsbransjen."