Entreprenørdag og Generalforsamling 2023

Byggenæringen har en avgjørende rolle i omstillingen til et bærekraftig Norge. Hvor står vi nå, og hva blir de største utfordringer og muligheter for næringen fremover?

Rammen for Entreprenørdagen 2023:

Bygge- og anleggsnæringen er Norges største fastlandsnæring med en samlet verdiskapning på om lag 400 milliarder, sysselsetter 400 000 mennesker, og gir store ringvirkninger for landet. Entreprenørene tar stort samfunnsansvar. Bygge- og anleggsnæringen er sentrale i arbeidet med å få halvert klimagassutslippene fra byggevirksomheten og tilhørende områder i samfunnet. Næringen har også en nøkkelposisjon i trepartssamarbeidet for å nå en ny standard i norsk arbeidsliv og for å øke rekrutteringen av dyktige arbeidstakere til alle deler av næringen. Næringen bygger og binder sammen gode og effektive lokalsamfunn over hele landet.

Foto: Byggeindustrien

Program for Entreprenørdagen 2023

Entreprenørdag og generalforsamling i EBA arrangeres 25. mai 2023 i Bergen

Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen
25.05.2023 kl. 10:00-17:00

Påmelding Entreprenørdag og generalforsamling 2023

Entreprenørdag og generalforsamling i EBA arrangeres 25. mai 2023 i Bergen

Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen
25.05.2023 kl. 10:00-17:00

Påmeldingsfrist:

Det er reservert begrenset antall hotellrom derfor må påmelding registreres senest innen
31. mars 2023 dersom en ønsker overnatting. Frist for påmelding til generalforsamlingen er
11. mai. Det vil være anledning til å melde seg på Entreprenørdagen frem til 18. mai.

DEL 4: GENERALFORSAMLING EBA

 

16.15   Generalforsamling EBA (kun for EBAs medlemsbedrifter)

17.00   Avslutning

19.00   Aperitiff

19.30   Middag