EBAs Drift- og vedlikeholdskonferanse

Fra ord til handling - behov for forutsigbarhet og effektiv drift

EBA inviterer til konferansen "Fra ord til handling – behov for forutsigbarhet og effektiv drift"!

Riksrevisjonen har undersøkt drift og vedlikehold av landets 56 000 kilometer med riks- og fylkesveier. Veisektoren skal få mer for pengene, slik at drift og vedlikehold kan gjennomføres på en kostnadseffektiv måte og ikke minst bidra til at vi får tryggere, mer fremkommelige og mer miljøvennlige veier. Konferansen omhandler hvordan vi kan få mer effektiv bruk av midler og hvilke muligheter som ligger i videre utvikling av drifts- og vedlikeholdskontraktene,  og hva kan vil lære fra Riksrevisjonens rapport?

Meld deg på konferansen hvor fylkene, Statens Vegvesen, politikere og entreprenører møtes for å dele kunnskap og muligheter for videre utvikling.

Se program og meld deg på under her. 

Meld deg på DOV-konferansen 2023 her

Program for DOV-konferansen 2023