EBA søker ny administrerende direktør

EBA er på jakt etter en ny administrerende direktør til å lede organisasjonen gjennom en spennende tid

EBA søker en ambisiøs og fremoverlent administrerende direktør til å lede organisasjonen gjennom en tid fylt av betydelige muligheter og utfordringer. Med fokus på økonomisk usikkerhet, klimautfordringer og arbeidslivspolitikk er målet å styrke EBAs rolle i bærekraftig utvikling, teknologiinnovasjon og jobbskaping, samt oppnå FNs bærekraftmål.

Rollen innebærer strategisk og operativ ledelse, synliggjøring av bransjen, daglig ledelse, samt samarbeid med NHO Byggenæringen og andre aktører. Viktig er også utvikling av EBAs servicefunksjoner og håndtering av relasjoner med offentlige bestillere.

Som administrerende direktør i EBA får du en sentral rolle med varierte oppgaver som påvirker samfunnsøkonomiske beslutninger. Stillingen tilbyr betydelige utviklingsmuligheter i en voksende bransje.