Byggenæringens Klimapris 2023

Byggenæringens Klimapris 2023 deles ut på Høyres Hus i etterkant av Byggenæringens Klimakonferanse, 30. november 2023.

Med 250.000 kroner til vinneren ønsker arrangøren av "Byggenæringens Klimapris" å lokke frem de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk. I år deles prisen ut for tredje gang.

Med 250.000 kroner til vinneren ønsker arrangøren av "Byggenæringens Klimapris" å lokke frem de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk. I år deles prisen ut for tredje gang.

Det er EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) som står bak "Byggenæringens klimapris". Styreleder i EBAO, Audun Lågøyr, mener prisen nå er blitt godt etablert, og tjener sin hensikt, som skal være å bidra til at innovative løsninger og verktøy blir offentlige og dermed til å stimulere til at de tas i bruk i flere bedrifter.

– Prisen skal være attraktiv å vinne, samtidig sikrer kriteriene lav terskel for å søke. Det kan faktisk holde med en god idé, og slike er det mange av i byggenæringen, sier Lågøyr i en pressemelding.

EBAO mottar søknader fra nå og til 22. september. Da vil en jury, under ledelse av Hanne Rønneberg ved SINTEF, vurdere kandidatene og kalle inn de mest aktuelle til intervju.

– Dette er en pris for hele bygge- og anleggsnæringen og i hele landet. Rådgivere, forskningsmiljøer, utviklere, entreprenører, leverandører og håndverkere. Derfor håper vi på mange søkere også i år. Alle er velkommen så lenge de har en løsning eller et produkt som kan bidra til å redusere næringens klimaavtrykk, sier Rønneberg i meldingen. Hun legger til at å lede juryen er noe av det hun gleder seg mest til i de kommende måneder.

– Vi har sett så mange gode søknader, dette er en næring som virkelig ønsker å løse klimautfordringene, og jobber målrettet og engasjert. Det gjør oss som sitter i juryen stolte, sier hun.

Eneste avgrensing kriteriene ellers setter er mot offentlige byggherrer. Løsninger som er tatt i bruk på offentlige byggeprosjekter, kan imidlertid være kandidater. Det vil bli nominert tre til fem kandidater, alt etter hvilke løsninger som havner i søkerbunken.

– I tillegg til å vise målbare klimakutt må søknaden inneholde en beskrivelse av innovasjonsgraden og hvordan løsningen er delt i næringen, sier Rønneberg.

Med seg i juryen har hun vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, klimadirektør i Oslo kommune Heidi Sørensen, professor ved NTNU Amund Bruland, administrerende direktør i Bane Nor Eiendom Jon Erik Lunøe, sjefredaktør i Byggeindustrien, Arve Brekkhus, mastergradstudent ved universitetet på Ås, Maja Raz Karterud og direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede. Sistnevnte fungerer som sekretær og står for de praktiske forberedelsene, svarer på spørsmål og tar imot søknader.

– Vinneren blir offentliggjort på et arrangement i tilknytning til Byggenæringens Klimakonferanse i slutten av november. Her vil vi invitere beslutningstakere og sentrale aktører også utenfor byggenæringen, slik at vi kan få bred oppmerksomhet om løsningene som de nominerte deltar i konkurransen med. I tillegg skal vi selvsagt hylle vinneren. Vår næring er en viktig del av klimaløsningen, det skjer mye innovasjon i vår næring og det må vi vise fram også utenfor våre egne rekker, sier Lågøyr.

Saken ble først publisert på Bygg.no