Byggavfallskonferanse 2023

14. februar 2023 er det - tradisjonen tro - klart for byggavfallskonferanse i Næringslivets Hus i Oslo. Bak konferansen står NHP-nettverket.

Byggavfallskonferansen 2023

Her kan du melde deg på Byggavfallskonferansen 2023

14 februar 2023 på Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo
Påmeldingsfrist: 1. februar 

Byggavfallskonferansen arrangeres av NHP-nettverket, som samler 20 organisasjoner og virksomheter med felles interesse for å samarbeide om rett håndtering av bygg- og anleggsavfall.

- Vi har mange godbiter på programmet og gleder oss til den tradisjonsrike konferansen. Det sier Gunnar Grini i Norsk Industri, som for tiden leder NHP-nettverket.

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for alle som jobber med bygg- og anleggsavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Årets konferanse er den 14 i rekken.

På årets konferanse får deltagerne høre om bl.a. om nye løsninger for bruk av resirkulerte råvarer i byggevarer, resultater fra ny forskning og nye utredninger om bygg- og anleggsavfall og informasjon fra organisasjoner og virksomheter som drar i gang satsninger på å få til økt ombruk av byggevarer.

  • Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom åpner konferansen og vi jobber med å få på plass en politisk duell om rammebetingelser for en mer sirkulær byggenæring forteller Eirik Wærner fra Multiconsult, som har deltatt i programkomiteen for konferansen.

Konferansen samler i overkant av 200 deltagere i Næringslivets Hus. 

- Vi forventer fullt hus med deltagere fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, gjenvinningsbransjen og myndigheter. Så her er det først til mølla og bare å melde seg på, avslutter Gunnar Grini

Program: Byggavfallskonferansen 2023

Program

Rammebetingelser

10.00:   Velkommen v/ NHP-nettverket v/nettverksleder Gunnar Grini, Norsk Industri

10.05:   Åpningsinnlegg: Sirkulær økonomi i byggenæringen, v/ Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom

Spørsmål og diskusjon

Ny kunnskap om byggavfall

10:30: Ny utredning om plast og plastavfall fra bygg og anlegg v/ Espen Mikkelborg, Mepex

10.45: Ny utredning om byggavfallskrav i EU v/ Håkon Jentoft, NIRAS

11.00: Ny utredning om plastforsøpling på norske byggeplassser v/ Sverre Valde, Nomiko

Spørsmål og diskusjon

Pause

Gjenvinning av byggavfall og masser

11.30: Sirkulær massehåndtering v/ Ola Lier, Feiring Bruk

11.45: RockCycle – Sirkularitet i ROCKWOOL v/ Håvard Sveahaugen, Rockwool

12.00: Resirkulert plast i nye byggevarer v/ Trond Risberg, Isola

12.15: N200 - bruk av gjenvinningsmaterialer ved vegbygging v/ Joralf Aurstad, Statens Vegvesen

Spørsmål og diskusjon

Lunch

13.20: Politisk duell: Sirkulær økonomi i byggenæringen

[TBA]

Nytt om miljø- og ombrukskartlegging

13.40: Nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning v/ Emil Rygh, Pådriv

13.55: Praktiske erfaringer - Ombrukskartlegging og produktdokumentasjon v/ Eirik Wærner, Multiconsult.

14.10: Muligheter og utfordringer med å satse på ombruk v/ Isak Oksvold, Møller Eiendom

Spørsmål og diskusjon

Pause

Sirkulær økonomi: Fra produksjon av byggevarer til håndtering av byggavfall

15.00: Revisjon av EUs byggevareforordning v/ Trine Pettersen, Byggevareindustrien

15.20: Ny forskning: Hvordan inkludere avfallshåndtering i miljødeklarasjoner (EPD) v/ Anne Rønning, Norsus

15.40: Ny forskning: Avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning (REBUS, ConzerW) v/ Lilo Henke, SINTEF Byggforsk

16.00: Panelsamtale om virkemidler for sirkulær økonomi i BAE-næringen

- BNL v/ Guro Hauge

- Statsbygg v/ Lars Petter Bingh

- Franzefoss Gjenvinning v/ Gaute Markussen