Åpenhetsloven: 29.3 kl. 09.00-11.00

Medlemsbedrifter i EBA og BNL inviteres til seminar/webinar i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 i Oslo, møterom Sinnataggen.

Temaet er redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger som virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal offentliggjøre innen 30. juni 2023.

Vi vil vise et konkret eksempel på hvordan en slik redegjørelse kan utformes. Formålet er å forenkle det bedriftsinterne arbeidet med virksomhetens redegjørelse. I tillegg vil vi gi en status i arbeidet med kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger fra arbeidsgruppen og orientere om bransjesamarbeidet som pågår.

Her kan du melde deg på arrangementet

Kryss av i påmeldingsskjemaet for fysisk eller digital deltakelse. Samtlige påmeldte vil motta en e-post med lenke til streaming dagen før seminaret/webinaret.

Deltakelse er åpent kun for EBAs og BNLs medlemsbedrifter og er gratis. Vi oppfordrer alle til å melde seg på så snart som mulig og innen påmeldingsfristen 27. mars 2023 kl. 16.00.