Klimagassutslipp fra bygg- og anleggsbransjen - en oversikt

Asplan Viak har på oppdrag fra EBA laget en oversikt over de samlede klimagassutslippene fra bygg og anlegg. Her kan du se opptak fra webinaret

Formålet med denne analysen har vært å avdekke alle klimagassutslipp fra bygg- og anleggsektoren, både gjennom import av produkter til sektoren, direkteutslipp i selve sektoren, energibruk og bidrag fra andre sektorer i økonomien som følge av aktiviteter innen bygg og anleggsektoren. 

Webinaret presenterer de viktigste funnene i rapporten - som er en oppdatering av en tilsvarende rapport bestilt av BNL i 2019.

Det vil bli mulighet for å stille spørsmål underveis. Webinaret er gratis og krever ingen påmelding.
Velkommen til webinar torsdag 8. september 8:30 - 9:30.

Webinar torsdag 8. september 8:30 - 9:30.

Her kan du se opptak av webinaret