Velkommen til digital nettverkssamling i ByggRygg!

Fra ord til handling - hvordan få effekt av Bygg Rygg

Mange gode forebyggende tiltak får ikke den effekten vi ønsker. I mange tilfeller handler dette om implementeringen.

DETTE WEBINARET HANLDER OM

  • Fra teori til praktisk arbeidshverdag
  • Sentrale nøkkelfaktorer for å lykkes med implementering
  • Nøkkelpersonen som en god ambassadør
  • Praktiske eksempler fra noen av deltagerbedriftene i ByggRygg
  • ByggRygg 2023

Onsdag 28.september kl.08.00-09.15