EBA inviterer til webinar 14.10 om Statsbudsjettet 2023

Torsdag den 6. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Program for webinar 14.10

Her kan du se programmet for webinar om Statsbudsjettet 2023

EBA vil som tidligere gi sine innspill i dette arbeidet gjennom høringer, møter og på annen måte frem mot vedtak i Stortinget i desember. Vårt arbeid koordineres med BNL og de øvrige organisasjonene i NHO-fellesskapet.

Det er utfordrende tider for den statlige styringen av norsk økonomi. Næringslivet som helhet og mange av våre medlemmer i særdeleshet møter også en utfordrende markedssituasjon der usikkerheten er stor på flere områder. Statsbudsjettet for 2023 blir et budsjett utenom det vanlige, noe både statsminister og finansminister har kommunisert gjennom media over en tid. Vi forventer at bygge- og anleggsnæringen vil bli berørt med bakgrunn i behovet for å redusere offentlig pengebruk.

Vi arrangerer et webinar kort tid etter budsjettfremleggelsen for å gi dere hovedtrekkene i budsjettet sett i sammenheng med markedssituasjonen og de nyeste prognosene for tiden fremover.  Webinaret vil ikke gå i detalj på enkeltprosjekter, men vil forsøksvis gi et bilde av situasjonen og utgangspunktet for vårt næringspolitiske arbeid med dette utover høsten.

Webinaret er åpent og kostnadsfritt.  

Delta på webinar 14.10

Her kan du delta på webinar om Statsbudsjettet 2023