Økonomiske utsikter fremover med blikk på byggenæringen

BNL arrangerer webinar 21. juni 15.00–16.00

De økonomiske utsiktene er preget av stor usikkerhet. Byggenæringen, Norges største fastlands og- distriktsnæring, har avgjørende betydning for sysselsetting og dermed verdiskaping.

Sektoren sørger for bygging av boliger, offentlige bygg, næringsbygg, og viktige anlegg og infrastruktur. Byggenæringen spiller også en sentral rolle for å bidra til å løse energikrisen. Gjennom stegvis energioppgradering er det et potensiale for energieffektivisering i bygg på anslagsvis 13 Twh til 20 Twh.

Vel møtt til gratis webinar som er åpent for alle!

Påmelding webinar

Her kan du melde deg på webinar om økonomisk utvikling fremover med blikk på byggenæringen

21.06.2022 15:00-16:00
Teams-lenke sendes til påmeldte 20. juni