Regjeringens brev til offentlige oppdragsgivere - krevende tider og fleksibilitet i offentlige anskaffelser

Næringsministeren ber offentlige oppdragsgivere ta større del av risikoen

Næringsminister Jan Christian Vestre sendte 16.9.2022 brev til alle landets offentlige oppdragsgivere hvor han ber dem ta mer av risikoen ved prisveksten: www.regjeringen.no

Brevet følger opp næringsministerens brev av 30.5.2022 til offentlige oppdragsgivere om å bruke balanserte kontraktsvilkår (prisindeksklausuler mv.) i offentlige anskaffelser.

Næringsministeren understreker igjen behovet for at offentlige oppdragsgivere bruker balanserte kontraktsvilkår i nye kontrakter. Videre viser næringsministeren til at det kan være behov for å gjøre endringer i allerede inngåtte kontrakter og at det er handlingsrom i anskaffelsesregelverket for slike endringer: