MMI-veilederen 2.0

MMI, eller Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index), beskriver modningsgraden av objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder.

Revisjon av MMI veilederen er lansert.

Denne versjonen  erstatter tidligere utgitte veiledere og representerer samtidig en harmonisering av kravene til bruk av MMI for domenene Bygg og Samferdsel. Enkelte av kodene i foreliggende versjon avviker fra tidligere versjoner. Veilederen er for øvrig utformet slik at den også er mulig å anvende i andre domener. 

MMI-veilederen er utarbeidet i et samarbeid med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AIN) og Statens vegvesen, Nye veier, Bane NOR og Statsbygg.

MMI-veilederen 2.0

Her er finner du alltid gjeldende versjon av MMI-veilederen.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AIN) og Statens vegvesen, Nye veier, Bane NOR og Statsbygg.