Klimabidrag bygg & anlegg

Ny rapport: En gjennomgang av alle klimagassutslipp som kan ansvarliggjøres norsk bygg og anleggsektor

Globalt har byggsektoren ofte blitt omtalt som 40%-sektoren, med et globalt bidrag av både energi og klimagassutslipp på nær 40%. I Norge er situasjonen noe annerledes som følge av vår høye andel fornybar energi. Med utfasingen av fyringsolje de siste årene er klimagassutslipp fra direkte energibruk i bygg også på et historisk lavt nivå.

Denne analysen viser at sektoren bygg og anlegg er direkte og indirekte ansvarlig for 15% av totale klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet. Sammenligner vi med Norges territorielle klimagassutslipp, da eksklusiv Norges aktivitet i utland, øker bidraget til 19%. I tillegg til dette er bygg og anlegg ansvarlig for et vesentlig klimabidrag fra import. Importbidraget utgjør 42% av de totale globale klimagassutslipp norsk bygg og anleggsektor er ansvarlig for. 

Denne rapporten går steg for steg gjennom de ulike klimabidrag bygg og anleggsektoren er ansvarlig for, direkte og indirekte, og illustrerer også utviklingen over tid.

Klimabidrag bygg & anlegg

En gjennomgang av alle klimagassutslipp som kan ansvarliggjøres norsk bygg og anleggsektor

Utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag for Entreprenørforenineg - Bygg og Anlegg (EBA)