Hvordan redusere sykefraværet i egen bedrift i lys av at sykefraværet er det høyeste siden 2009!

Velkommen til frokostmøte for bygg og anleggsbransjen

Påmelding til arrangementet

Torsdag 10.03.2022 kl 08:30 - 10:00

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Nav Arbeidslivssenter Oslo, NALSO, i samarbeid med IA Bransjeprogram for Bygg og Anlegg
ønsker velkommen til frokostmøte med tema «Hvordan redusere sykefravær i egen bedrift?».Sykefraværet i 3. kvartal 2021 var det høyeste siden 2009.
Våre foredragsholdere vil dele med dere sine tanker og verktøy som kan brukes for å redusere sykefravær.

Det blir servert mat og drikke fra 08.00

08.30 NALSO innleder frokostmøtet ved Przemyslaw Ksiezak
08.35 NHO bransjeprogrammet ved Knut Aaneland / Status og hva skjer?
08.50 NHO Bygg rygg, Lederprogram ved Marita Nordskog
09.05 RVO ved Geir Kåre Wollum og Tom Kilen
09.25 Arbeidsmannsforbundet ved Frode Engen/ Rotasjonsordninger og
oppfølging av sykefravær
09.40 Moderne Byggfornyelse ved Gørild Netterberg/ Slik gjør vi det
09.55 Hva kan NALSO bistå med ved Mads Johansen

Ved spørsmål kontakt:
Mads Johansen Tlf 45288612 eller mads.kollstrom.johansen@nav.no
Ksiezak, Przemyslaw Tlf 46 77 05 60
Przemyslaw.Ksiezak@nav.no

Program

Her kan du laste ned programmet