HMS konferansen 2. - 3. november

HMS konferansen er byggenæringens største - og kanskje viktigste - møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med HMS.

HMS konferansen gir faglig påfyll og inspirasjon til eget arbeid. I tillegg er det en møteplass som gir rom for å knytte kontakter og utveksle erfaringer. 

Dette er en hybridkonferanse. Det vil si at du kan velge om du vil delta fysisk på Thon Hotell Arena på Lillestrøm eller om du vil delta digitalt. Alle deltakere (også de som deltar fysisk) vil få tilsendt lenke til sendingen dagen i forkant. Konferansen vil være digitalt tilgjengelig gjennom den tilsendte lenken ca 14 dager etter konferansen. Så hvis du av ulike årsaker går glipp av deler av konferansen, eller du vil se et innlegg på nytt, har du altså mulighet til det.

I år har vi noen parallell-sesjoner i programmet. Disse vil kun være tilgjengelig for de som deltar fysisk på konferansen. Unntak er Partnerforum i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), som vil være digitalt tilgjengelig. 

Påmeldingslenken gjelder også for påmelding til SfS BAs Partnerforum, som det er mulig å melde seg på uten å delta på hele konferansen. 

Informasjon om priser for deltakelse: 
 
Fysisk deltakelse: kr 3 700,- (kr. 3350,- før 9. sept)
Digital deltakelse: kr 2 100,- (kr. 1800,- før 9. sept)
Middag:               kr 1 550,-
Overnatting:        kr 1 505,- betales direkte til hotellet
 
Påmeldingsfrist 25. oktober
 
 

Program HMS konferansen 2022

Her kan du se programmet til årets HMS konferanse som arrangeres 2. - 3. november 2022 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. 

 

Påmelding HMS konferansen 2022

Påmeldingsfrist 25. oktober

Her kan du melde deg på årets HMS konferanse som arrangeres 2. - 3. november 2022 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. 

Ansatte EBA
  • Lene Jønsson
  • Fagleder HMS