Grønn Byggallianse 2002-2022: Jubileumskonferanse

Bli med og bli inspirert på Grønn Byggallianses jubileumskonferanse, 25. oktober på The HUB i Oslo.

Klimagassutslippene skal halveres innen 2030 og Norge har skyhøye ambisjoner for å få til en sirkulærøkonomi og å stanse naturtap. Hvis Norge skal lykkes med dette, er innsats og konkrete resultater i bygg-, eiendom-, og anleggssektoren helt avgjørende.
 
Konferansen er for topp og mellomledere hos medlemmer og samarbeidspartnere av Grønn Byggallianse. Det er spesielt aktuelt for de som har et strategisk og operativt ansvar for arbeide med bærekraft og i virksomhetene.
 
I 20 år har Grønn Byggallianse vært en faghub for å samle og inspirere næringen til å ta miljøvalg som kutter utslipp og ressursbruk. I 10 år har vårt verktøy BREEAM-NOR bidratt til å forandre norske bygg. Dette er det god grunn til å feire!

Grønn Byggallianse - jubileumskonferanse

Her finner du lmer informasjon om arrangementet og lenke til påmelding og program

Hvor: Clarion Hotel The Hub           
Når: 25. oktober 2022