Fra kollega til sjef - informasjon om nytt, gratis lederprogram

Webinaret retter seg mot deg som skal planlegge og legge til rette for opplæring av ledere i førstelinjen. Her får du vite mer om nytt, gratis basisprogram i ledelse, som lanseres i september.

Påmelding

Påmelding til webinar 21. jun 2022 Kl. 11.00–11.45

Webinaret er gratis

God ledelse er en forutsetning for  å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Som en del av IA-avtalen er det derfor utviklet et basisprogram i ledelse, som blir gratis tilgjengelig for alle. 

Basisprogrammet har to målgrupper:

  • arbeidsledere/produksjonsleder/førstelinjeledere
  • mellomledere

Både nye og mer erfarne ledere, med og uten personalansvar, skal kunne ha nytte av progrgrammet.

I dette webinaret får du blant annet vite mer om:

  • hvorfor din bedrift bør tilby opplæring til dine ledere
  • praktisk gjennomføring av lederopplæring
  • hvilke krav stilles til kursdeltakere
  • hva du kan planlegge allerede nå, og hvem du kan kontakte for å komme i gang.